חיפוש

חובת דיווח על חשבונות פיננסיים זרים לארה"ב – FBAR

עודכן: 25 בנוב׳ 2020

מלבד דוח המס השנתי, חובת הדיווח העיקרית השנייה שיש לאמריקאים ( יישויות, אזרחים ותושבים לרבות בעלי גרין קארד בתוקף) ללא קשר למקום מגוריהם בעולם - היא חובת הדיווח על חשבונות פיננסיים זרים לארה"ב (Foreign Bank and financial Accounts Reporting), או בקצרה - דוח FBAR. כמעט כל אזרח אמריקאי שגר בישראל חייב בדיווח FBAR אל החטיבה האחראית למניעת פשעים פיננסיים של האוצר האמריקאי (ה-FinCEN).איך אני יודע אם אני חייב בהגשת הדוח?

דוח זה הינו דיווח של אמריקאיים על כלל החשבונות הפיננסיים הזרים (המנוהלים מחוץ לארה"ב) בבעלותם, והדיווח כולל כמובן כל חשבון ישראלי.

חובת דיווח זו חלה על כל אזרח אמריקאי בכל שנת מס שהאזרח החזיק אפילו ליום אחד סך של $10,000 בסכימה של כל חשבונותיו הנמצאים מחוץ לארה"ב.

על אלו חשבונות צריך לדווח?

במסגרת הדוח, יש לדווח על כל חשבון אשר האמריקאי מוגדר כבעליו, בעלים משותף שלו או מורשה חתימה בחשבון.

דוגמאות לחשבונות פיננסיים נפוצים בישראל:

 • חשבון בנק (עו"ש/פיקדון/השקעות).

 • חיסכון.

 • תיק השקעות.

 • ביטוח מנהלים.

 • קופת גמל.

 • קרן השתלמות.

 • פנסיה.

 • ביטוח חיים (רק במידה ויש בו מרכיב חיסכון).

 • כל חשבון פיננסי אחר אשר אינו מוחזק בגבולות ארה"ב.מתי עלי להגיש את הדוח?

המועד הרשמי להגשת דוח FBAR הוא ה-15 לאפריל בשנה העוקבת. אבל, במידה והדוח לא מוגש בזמן, ישנה אורכה אוטומטית לתאריך ה-15 לאוקטובר. כלומר, את דוח ה-FBAR לשנת 2020 יש להגיש עד לתאריך 15.10.21.


מה יקרה אם לא אגיש בזמן או לא אדווח כלל?

הקנסות על אי הגשת FBAR הם גבוהים, אך ניתן להימנע מהם בקלות. גובה הקנסות הרלוונטיים הם:

 • קנס על אי דיווח בתום לב יכול להגיע לגובה $12,921 לכל חשבון.

 • קנס על אי דיווח בזדון יכול להגיע לגובה $129,210 או 50% מהחשבון, הגבוה מבינם.


במידה ועדיין לא דיווחתי, האם אני יכול להמנע מהקנסות?

אדם אשר מגיש באיחור את דוח ה-FBAR חשוף לקנסות, אך ניתן לקבל פטור מהקנס באופן פשוט יחסית.

כל עוד ה-IRS לא פנו אל אותו אדם או לא התחילו הליך פלילי/אזרחי, ושגם כלל ההכנסות מהחשבונות הנ"ל דווחו בדוח מס שנתי (טופס 1040), וגם אין חבות מס פתוחה על הכנסות אלו ל-IRS.


האם עקב הדיווח אהיה חייב במס לארה"ב?

לא. דוח ה-FBAR הוא דוח אינפורמטיבי בלבד, ואינו יוצר חבות מס, ללא קשר לסכום הקיים בחשבונות.