skip to Content skip to Footer
  • דף הבית >
  • בלוג >
  • חובת דיווח על חשבונות פיננסיים זרים לארה"ב – FBAR

חובת דיווח על חשבונות פיננסיים זרים לארה"ב – FBAR

בהמשך למאמר על חובת הגשת דוח מס, נפרט על חובת הדיווח העיקרית השנייה שיש לאזרחים אמריקאים (ולבעלי גרין קארד בתוקף) ללא קשר למקום מגוריהם בעולם – דוח ה-FBAR. כמעט כל אזרח אמריקאי שגר בישראל חייב בדיווח FBAR אל החטיבה האחראית למניעת פשעים פיננסיים של האוצר האמריקאי (ה-FinCEN).

 

איך אני יודע אם אני חייב בהגשת FBAR?

FBAR הינו דיווח של אזרחים אמריקאים על כלל החשבונות הפיננסיים הזרים (מחוץ לארה"ב) בבעלותם, והדיווח כולל כל חשבון ישראלי. חובת הגשת דוח FBAR חלה על כל אזרח אמריקאי בכל שנת מס בה האזרח החזיק אפילו ליום אחד סך של $10,000 בסכימה של כל חשבונותיו הנמצאים מחוץ לארה"ב.

על אלו חשבונות צריך לדווח בדוח FBAR?

חשבונות רלוונטיים לדוח ה-FBAR הינם כל חשבון אשר האזרח מוגדר כבעליו, בעלים משותף שלו או מורשה חתימה בחשבון.

דוגמאות לחשבונות פיננסיים רלוונטיים:

• חשבון בנק (עו"ש/פיקדון/השקעות).

• פנסיה.

• ביטוח מנהלים.

• קופת גמל.

• קרן השתלמות.

• תיק השקעות.

• חיסכון.

• ביטוח חיים (רק במידה ויש בו מרכיב חיסכון).

• כל חשבון פיננסי אחר אשר אינו מוחזק בגבולות ארה"ב.

מתי עלי להגיש FBAR?

המועד הרשמי להגשת דוח FBAR הוא ה-15 לאפריל בשנה העוקבת. אבל, במידה והדוח לא מוגש בזמן, ישנה אורכה אוטומטית לתאריך ה-15 לאוקטובר. כלומר, את דוח ה-FBAR לשנת 2021 יש להגיש עד לתאריך 15.10.22.

מה יקרה אם לא אגיש FBAR בזמן או לא אדווח כלל?

הקנסות על אי הגשת FBAR הם גבוהים, אך ניתן להימנע מהם בקלות. גובה הקנסות הרלוונטיים הם:

קנס על אי הגשת דוח FBAR בתום לב יכול להגיע לגובה $12,921 לכל חשבון.

קנס על אי הגשת דוח FBAR בזדון יכול להגיע לגובה $129,210 או 50% מהחשבון, הגבוה מביניהם.

 

במידה ועדיין לא הגשתי FBAR, האם אני יכול להימנע מהקנסות?

אדם אשר מגיש באיחור דוח FBAR חשוף לקנסות, אך ניתן לקבל פטור מהקנס באופן פשוט יחסית.

כל עוד ה-IRS לא פנו אל אותו אדם או לא התחילו הליך פלילי/אזרחי, ובנוסף לכך כלל ההכנסות מהחשבונות הנ"ל דווחו בדוח מס שנתי (טופס 1040) ושולם בגינן מס חייב ל-IRS (במידה והיה), ניתן להגיש את דוח ה-FBAR מבלי לספוג קנסות ועונשים.

האם הגשת FBAR מחייבת אותי במס לארה"ב?

לא. דוח ה-FBAR הינו דוח אינפורמטיבי בלבד, ואינו יוצר חבות מס, ללא קשר לסכום הקיים בחשבונות.

לסיכום, דוח ה-FBAR מוגש לרוב פעם בשנה כאשר לאזרח האמריקאי מחזיק בחשבונותיו הנמצאים מחוץ לארה"ב מעל ל-$10,000 בנקודת זמן מסוימת במהלך השנה החולפת. לרוב, דוח ה-FBAR מוגש במקביל לדוח המס (1040). אי-הגשת דוח זה חושפת את האזרח האמריקאי לקנסות משמעותיים אך ניתן להימנע מהם בקלות יחסית. במידה ויש חובת דיווח של מספר שנים אחורנית, אין בעיה לבצע את הדיווח הזה במסגרת תכנית גילוי מרצון או לא כחלק מתכנית זו.

יצירת קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם    יצירת קשר

    All rights reserved to American Digitax (Israel) LTD. 2022 | Design by studiobaram.co.il