skip to Content skip to Footer
 • דף הבית >
 • בלוג >
 • חובת ההגשה העיקרית של אמריקאים לארה"ב – טופס 1040

חובת ההגשה העיקרית של אמריקאים לארה"ב – טופס 1040

רבים מהאזרחים האמריקאים בישראל אינם מודעים כלל לחובת הדיווח שלהם. המאמר הבא, הראשון מבין שניים בנושא, ידבר על אחת מחובות הדיווח העיקריות שיש לאזרחים אמריקאים – טופס 1040, ללא קשר למקום מגוריהם בעולם – חובת הגשת דוח מס (טופס 1040).

במסגרת טופס 1040, האזרח האמריקאי חייב לדווח על כלל הכנסותיו ללא קשר למקום מגוריו ולהיכן הפיק את הכנסותיו (בישראל, ארה"ב או כל מדינה אחרת). בדוח המס האמריקאי (כלומר, טופס 1040) נקבע האם מגיע לאזרח האמריקאי החזר או מענק כלשהו (למשל, החזרי שכ"ל, החזרי ילדים או מענקים מזדמנים) או לחילופין האם האזרח האמריקאי חייב בתשלום לממשל האמריקאי (חבות מס או ביטוח לאומי). חובת הגשת טופס 1040 לארה"ב משתנה בהתאם לקריטריונים אשר נפרט בהמשך.

אזרח אמריקאי (או בעל גרין קארד) חייב בהגשת דוח מס (טופס 1040) לארה"ב על סמך שלוש קטגוריות: סטטוס משפחתי, גיל והכנסה שנתית.

ישנם חמישה סטטוסים להגשת דוחות מס (ישנו באתר מאמר אשר נכנס יותר לעומק הסטטוסים):

 1. יחיד/ה – Single

 2. נשואים המגישים יחד – Married filing jointly

 3. נשוי/אה המגיש/ה בנפרד – Married filing separately

 4. ראש תא משפחתי – Head of household

 5. אלמן/ה זכאי/ת – Qualifying widow/er

לכל אחד מהסטטוסים הנ"ל ישנו רף דיווח שונה התלוי בהכנסה ובגיל שלו.

 • רף הדיווח לעצמאיים שממנו יש חובת הגשת טופס 1040 עומד על רווח החל מרווח שנתי של $400. כלומר, כמעט כל עצמאי שלא סיים את השנה בהפסד חייב לדווח.

רף הדיווח שממנו יש חובת הגשת טופס 1040 לשכירים

יחיד:

 1. מתחת לגיל 65 מהכנסה שנתית של $13,850.

 2. מעל גיל 65 מהכנסה שנתית של $15,700.

נשואים המגישים יחד:

 1. זוג מתחת לגיל 65 מהכנסה שנתית של $27,700.

 2. כאחד מבני הזוג מעל והשני מתחת לגיל 65 מהכנסה שנתית של $29,200.

 3. זוג שמעל גיל 65 מהכנסה שנתית של $30,700.

נשוי/אה המגיש בנפרד:

החל מהכנסה שנתית של $5 לכל הגילאים – כלומר אם ישנה הכנסה.

ראש תא משפחתי:

 1. מתחת לגיל 65 מהכנסה שנתית של $20,800.

 2. מעל גיל 65 מהכנסה שנתית של $22,650.

אלמן/ה זכאי/ת:

 1. מתחת לגיל 65 מהכנסה שנתית של $27,700.

 2. מעל גיל 65 מהכנסה שנתית של $29,200.

מתי עלי להגיש את טופס 1040?

המועד הרשמי להגשת דוח המס לארה"ב הינו ה-15 באפריל בשנה העוקבת. אבל, לאזרחים אמריקאים אשר גרים מחוץ לארה"ב ניתנת ארכה אוטומטית של חודשיים (עד ל-15 ביוני). כלומר, אם אתה אזרח אמריקאי שגר בישראל, את דוח המס שלך לשנת 2023, עלייך להגיש עד לתאריך 15.06.24.

מה יקרה אם לא אגיש בזמן את טופס 1040?

אדם אשר מגיש באיחור את דוח המס חשוף לקנסות כגון: אי-דיווח בזמן, אי-תשלום בזמן, כשלון בהערכת מס וריבית.

האם עקב הדיווח אהיה חייב במס לארה"ב?

אמנת המס בין ישראל לארה"ב, תמנע כפל מס ברוב המוחלט של המקרים. אך בניגוד למס הכנסה, אין אמנה המונעת כפל תשלומים לביטוח הלאומי הישראלי והאמריקאי במידה ומדובר באזרח אמריקאי או מחזיק גרין-קארד עצמאי שגר בישראל. יש לקחת בחשבון שההפרשה לביטוח הלאומי האמריקאי גם מקנה זכויות ולא בהכרח מדובר בחיסרון.

 

הערות:

 • חשוב לשים לב כי אם לאזרח יש חובת דיווח של טופס 1040, אין הדבר אומר שתהיה לו חובת תשלום מס לארה"ב.

 • חשוב לשים לב שחובת הדיווח מבוססת על הכנסה שנתית ושהסכומים אינם גבוהים.

 • ישנם מקרים נוספים בהם ישנה חובת דיווח של טופס 1040 אך לא נפרט אותם משום שהם לא נפוצים\לא קיימים בישראל.

 • הנתונים נכונים לדיווחי המס לשנת 2023.

יצירת קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם  יצירת קשר

  All rights reserved to American Digitax (Israel) LTD. 2022 | Design by studiobaram.co.il