שאלות נפוצות

האם אני חייב בהגשת דוח FBAR שנתי לארה"ב?

הגשת דוח FBAR היא חובה חוקית לכל אדם אמריקאי, מחזיק גרין קארד או תושב ארה"ב לצורכי המס אשר היה לו חשבונות פיננסיים הנמצאים מחוץ לגבולות ארה"ב, ובאותם החשבונות בנקודת זמן כלשהי במהלך השנה הייתה סך היתרה/שווי של כל חשבונות אלו יחד של מעל $10,000.

לדוגמה, אם בנקודת זמן כלשהי במהלך השנה, בחשבון העובר ושב בבנק הייתה יתרה של $6,000 ובמקביל, בקרן הפנסיה הייתה יתרה של $5,000, סכום שני החשבונות עלה על $10,000 ולכן ישנה חובת הגשת דוח FBAR.

האם חובת הגשת דוח FBAR לארה"ב תלויה בגיל או מקום מגורים?

לא.

אזרחים אמריקאים, מחזיקי קרין קארד ותושבי ארה"ב לצורכי מס חייבים בהגשת דוח FBAR שנתי לארה"ב ללא תלות בגילם או ובמקום מגוריהם.

מהו מועד ההגשה של דוח ה-FBAR השנתי לארה"ב?

את דוח ה-FBAR יש להגיש עד ה-15/4 בשנה העוקבת. במידה והדוח לא הוגש עד מועד זה, מתקבלת ארכה אוטומטית להגישו עד ה-15/10 בשנה העוקבת (כלומר, ארכה של 6 חודשים).

לדוגמה, את דוח FBAR בגין שנת 2023 יש להגיש עד ה-15/4/2024. אם לא, תתקבל ארכה אוטומטית להגשה עד ה-15/10/2024.

כיצד מגישים את דוח ה-FBAR השנתי לארה"ב?

את דוח ה-FBAR השנתי ניתן להגיש באופן אלקטרוני באמצעות איש מקצוע בעל ההסמכה מתאימה (מוזמנים להשאיר את פרטי ההתקשרות שלכם כאן לשירות בנושא)/הכנת והגשת הדוח באופן עצמאי.