top of page
חיפוש

כמה כסף שווה הקצבה מהביטוח הלאומי האמריקאי?

בהמשך לפוסטים הקודמים בסדרת העצמאיים הנגעו בחובות הדיווח והתשלום של עצמאיים אמריקאים בישראל, וזכאותם להטבות הביטוח הלאומי האמריקאי (קישורים בתחתית - מומלץ לקרוא אותם טרם קריאת פוסט זה), כאן ננסה לעשות סדר במספרים ולהבין כמה כסף ניתן לקבל ומתי.
כיצד מקבלים זכאות לקצבת הפרישה?

לאחר השלמת 40 הרבעונים (10 שנות הפרשה מלאות) מתקבלת הזכאות ל-"Social Security Retirement Benefits" או בתרגום חופשי "קצבת גמלאות".


לפי מה נקבע גובה הקצבה?

גובה הקצבה נקבע על פי גובה ההכנסות בגינן הופרש מס הביטוח הלאומי והגיל שממנו מתחילים לקבל את קצבה.


איך מחושב גובה הקצבה (הבסיסי)?

חישוב גובה הקצבה נקבע על פי ממוצע ההכנסה (רווח לעצמאיים) במהלך 35 שנות העבודה המכניסות ביותר, בגינן הופרש מס ביטוח לאומי לארה"ב. הסכומים עצמם מהוונים (עוברים התאמה להווה) על סמך ההכנסה הממוצעת בארה"ב (5,000$ בשנת 1996 שווים הרבה יותר מאשר 5,000$ בשנת 2016).


מה זה PIA?

חלק הקצבה החודשית בגיל פרישה שהינו קבוע נקרא Primary Insurance Amount – PIA. חלק זה הוא סכום של חלוקת ההכנסה החודשית הממוצעת (המהוונת) ל-3 חלקים.

נכון לשנת 2020 החלוקה היא כך:

  1. 90% מתוך 960$ הראשונים מהממוצע החודשי.

  2. 32% מתוך הסכום שבין 960$ לבין 5,785$ מהממוצע החודשי.

  3. 15% מתוך הסכום שמעל 5,785$ מהממוצע החודשי.

עצמאי אשר הרווח החודשי הממוצע בגינו הפריש היה 2,000$ – סכום ה-PIA הבסיסי יהיה בקירוב 1,200$. ברוב המוחלט של המקרים, לאמריקאים הגרים בישראל הקצבה תהיה נמוכה מה-PIA, יש להמשיך לקרוא עד סוף המאמר על מנת להבין מהם הסכומים הריאליים יותר עבור הזכאים הישראליים.


מהו גיל הפרישה המלאה?

נכון לשנת 2020, גיל הפרישה המלאה עומד על 67 (לאלו שנולדו לפני שנת 1960 גיל הפרישה המלא הוא בין 65 לבין 67).


מאיזה גיל ניתן להתחיל לקבל את הקצבה?

ניתן להתחיל לקבל את קצבת הגמלאות החל מגיל 62, צריך לקחת בחשבון שישנה הפחתה של עד 30% מהקצבה על פרישה מוקדמת.
מהי השפעת הגיל על גובה הקצבה?

ישנה הפחתה של 5/9 האחוז על כל חודש פרישה מוקדמת עד להגבלה של 36 חודשים, ולאחר מכן הפחתה של 5/12 האחוז בגין כל חודש נוסף. אם גיל הפרישה שלך הוא 67 ופרשת 60 חודשים מוקדם יותר בגיל 62, אז החישוב הוא 5/9*36 ועוד 5/12*24 = 30%.


לא להיבהל מהחישוב!

ישנם הרבה מחשבונים אינטרנטיים, המטרה היא לתת מושג איך החישוב מתבצע.


האם ניתן לעכב את גיל הפרישה לצורך הגדלת הקצבה?

כן, ניתן לעכב את גיל הפרישה ולהמשיך להגדיל את גובה הקצבה עד לגיל 70. עיכוב מעבר לגיל 70 אינו יעלה את גובה הקצבה.


האם ישנן השפעות נוספות על גובה הקצבה?

כן, העיקריות בהן הן "המשך עבודה" ו"פנסיה זרה".


איך "המשך עבודה" משפיע על הקצבה?

אם ממשיכים לעבוד בעבודה שבגינה מפרישים מס ביטוח לאומי (מהארץ כעצמאי), חישוב הסכום עצמו מבוסס על שנות העבודה עם ההכנסה הגבוהה (יובהר בהמשך) ובמידה והרווח נכנס לאחת מ-35 שנות העבודה עם הרווח הגבוה יותר, גובה הקצבה עשוי לגדול אחרי כל שנת עבודה. יש לשים לב שכאשר ועובדים תוך כדי קבלת קצבת גמלאות, מעל רף הכנסות מסוים הקצבה המתקבלת תהיה נמוכה יותר בתקופת העבודה.


איך "פנסיה זרה" משפיעה על הקצבה?

פנסיה זרה – (Windfall Elimination Provision – WEP) זהו סעיף שרלוונטי כמעט לכל אזרח אמריקאי הגר בישראל. כאשר אדם מקבל פנסיה שבגין ההכנסות שהובילו לאותה פנסיה לא הפריש מס ביטוח לאומי אמריקאי (כמו כל פנסיה ישראלית) סכום הקצבה שלו מופחת. ההפחתה ניכרת בכך שמקדם ה-960$ הראשונים מההכנסה החודשית הממוצעת יורד מ-90% ל-40%.


נמחיש עם הדוגמה שהשתמשנו בה קודם - עצמאי שהרווח החודשי הממוצע שלו היה 2,000$ רק שהפעם יש לו פנסיה ישראלית בנוסף - סכום התקבול החודשי יהיה 716$ (במקום 1,196$).

  • במידה ואדם מפריש 30 שנים מס ביטוח לאומי אמריקאי, ייתכן ויהיה זכאי לפטור מהפחתת WEP על פי גובה ההכנסות שבגינן הפריש.

בתור עצמאי מישראל, איך אוכל לחשב לאיזו קצבה אהיה זכאי?

קישור למחשבון רשמי של ה-SSA המתחשב בהשפעת WEP


האם ישנם גורמים נוספים שיכולים להשפיע על גובה הקצבה?

ישנם גורמים נוספים שעשויים להשפיע על גובה הקצבה אך הם פחות רלוונטיים למתגוררים בישראל.אמנם ישנה חובה להפריש מס ביטוח לאומי לארה"ב במקביל למיסים ולביטוח לאומי המשולמים בארץ, אך יש גם כפל הטבות, והתמורה מה-SSA בגיל הפרישה גבוהה בצורה משמעותית ביחס לקצבת הזקנה מהביטוח הלאומי הישראלי. בדוגמות שהוצגו דובר על עצמאי עם רווח סביר של כ-7,000 ₪ בחודש, שבזכות ההפרשה יהיה זכאי בגיל הפרישה לקצבה של כ-2,500 ₪ מה-SSA. תוספת נאה לתקבולי הפנסיה שלו בישראל וקצבת האזרח הוותיק הישראלית (1,558 ₪ בלבד ליחיד).


פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page