top of page
חיפוש

זכאות הטבות ביטוח לאומי – Social Security Benefits Eligibility

עודכן: 31 בדצמ׳ 2020

בהמשך למאמר אחר באתר, אשר הסביר על חובת ההפרשה של אזרחי ארה"ב עצמאיים בישראל, אל הביטוח הלאומי האמריקאי (The United States Social Security Administration) - נפרט עתה על הזכויות שההפרשה הזאת מקנה ובאילו תנאים.לאלו סוגי הטבות אפשר להיות זכאי עקב ההפרשות לביטוח הלאומי האמריקאי?

הטבות ביטוח לאומי - Social Security Benefits, כוללות שלוש סוגי קצבאות:

 1. קצבת פרישה- Retirement Benefits

 2. קצבת נכות - Disability Benefits

 3. קצבת שארים – Survivors Benefits


כיצד מקבלים זכאות לקצבת הפרישה?

על מנת להיות זכאי להטבת הפרישה מהביטוח הלאומי האמריקאי, יש לצבור 40 קרדיטים במהלך החיים.

 • קרדיט ביטוח לאומי – Social Security Credits, זהו בעצם יחידת צבירה של הביטוח הלאומי האמריקאי המכונה גם "רבעון" (Quarter of Coverage – QC).


תוך כמה זמן אהיה זכאי להטבות הביטוח הלאומי?

ניתן לצבור לכל היותר ארבעה קרדיטים בשנה (מכאן הכינוי רבעון), ועל פי החשבון פשוט נגיע למסקנה כי ניתן לצבור את הזכויות תוך 10 שנות הפרשה.


הפרשה מאיזו הכנסה תצבור לי רבעון?

סכום ההכנסה שבגינה ההפרשה לביטוח הלאומי צוברת רבעון משתנה מדי שנה לפי השכר הממוצע בארה"ב. בשנת 2020 ניתן לצבור רבעון על כל $1,410 שבגינם שולמו דמי ביטוח לאומי. כלומר, עצמאי שמרוויח (לאחר קיזוז הוצאות) סכום של $5,640 ומעלה יצבור את ארבעת הרבעונים לאותה שנת מס (נכון לשנת 2020).


אם אפריש יותר מ-40 רבעונים, הקיצבה שלי תגדל?

מספר הקרדיטים שנצברו אינו משפיע על סכום התקבולים, אלא רק על הזכאות עצמה.
כיצד מקבלים זכאות לקצבת הנכות?

על מנת להיות זכאי לקצבת הנכות צריך לעמוד בשני מבחנים:

 1. מבחן העבודה האחרונה – Recent Work Test.

 2. מבחן משך העבודה – Duration Work Test.

מבחן העבודה האחרונה הוא תלוי גיל.

 • לפני גיל 24 – צריך להשלים 6 קרדיטים במהלך 3 השנים שקדמו לנכות.

 • בגילאים 24-31 – צריך להשלים לפחות חצי מהקרדיטים האפשריים מאז גיל 21. לדוגמה, בגיל 27 עלייך להשלים הפרשות של 3 שנות עבודה מתוך 6 השנים שעברו מגיל 21.

 • לאחר גיל 31 – צריך להשלים לפחות 20 קרדיטים ב-10 השנים שקדמו לנכות.


מבחן משך העבודה בוחן כמה שנות קרדיט צריך להשלים טרם הנכות על מנת להיות זכאי ללא קשר למתי העבודה נעשתה בפועל.

 • לפני גיל 28 צריך להשלים 1.5 שנות עבודה.

 • בגיל 42 צריך להשלים 5 שנות עבודה.

 • בגיל 60 צריך להשלים 9.5 שנות עבודה.

אלו רק דוגמאות מתוך כלל הנתונים ולא כל המקרים מכוסים כאן.

עיוורים צריכים לעמוד במבחן משך העבודה בלבד.


כיצד מקבלים זכאות לקצבת השארים?

ישנה זכאות בתנאים שונים לבני זוג, הורים ולילדים. באופן כללי, הזכאות תלויה במספר הקרדיטים שנצברו ובגיל הפטירה. ככל שאדם נפטר בגיל צעיר יותר, נדרשים פחות קרדיטים על מנת לאפשר לבני משפחתו את הזכאות. בשל השונות הגדולה, מומלץ ליצור קשר עם ה-Social Security Administration לוודא זכאות.

האם בני משפחתי שאינם אמריקאים זכאים לקצבת השארים?

בתנאים מסוימים ניתן לקבל קצבת שארים עבור בני משפחתו מקרבה ראשונה של אזרח אמריקאי גם בעת התגוררות בישראל. מומלץ לדבר עם נציג של ה-Social Security Administration לוודא זכאות.


פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page