top of page
חיפוש

עצמאיים בישראל - Self-Employed

עודכן: 20 באוק׳ 2021

ישנן שמועות רבות, חצאי אמיתות ולא מעט מקורות של מידע שגוי בכל הנוגע לזכויות וחובות של בעלי עסקים שהם אזרחים אמריקאיים הגרים בישראל. על כן מטרתנו כאן הינה לעשות סדר, לגבי מה מגיע לאזרחים אמריקאים עצמאיים בישראל ובמה יש להתחשב לפני מימוש חובת הדיווח לארה"ב.מיהו עצמאי מבחינת ה-IRS?

בגדול, כל אחד שעונה על לפחות אחת מההגדרות הבאות:

  • אדם אשר עוסק במסחר או משלח יד כמשתתף יחיד או כקבלן עצמאי.

  • חבר בשותפות אשר מבצעת פעילות עסקית.

  • אדם אשר הוא בעליו של עסק (לא חברה בע"מ) גם אם מדובר בהכנסה חלקית.

יש לשים לב - בפן הישראלי מדובר בעוסק פטור, עוסק מורשה וגם בשותף בשותפות עסקית.


מאיזה גובה הכנסה עלי להגיש דוח מס לארה"ב?

אזרח או תושב ארצות הברית, לרבות מחיזיקי גרין-קארד, אשר יש לו הכנסה כעצמאי חייב בהגשת דוח מס לארה"ב ברגע שהרווח השנתי שלו הוא לפחות $400 (1,424 ש"ח נכון לשנת המס 2019).


עד איזה תאריך עלי להגיש דוח דוח המס?

לאמריקאים החיים מחוץ לארה"ב, יש אורכה של חודשיים ממועד ההגשה הרשמי (15.04 לשנה העוקבת), ועליהם להגיש את הדוח עד למועד 15.06 לשנת המס העוקבת. כלומר, את הדיווח אודות שנת 2020 יש להגיש עד למועד 15.06.21.


אם עדיין אין לי את כל הנתונים עבור ההכנסות, האם אוכל להגיש מאוחר יותר?

ניתן לבקש אורכה להגשה עד לתאריך 15.10 לשנה העוקבת, כל עוד לא עבר מועד ההגשה.

חשוב לשים לב שהאורכה היא עבור הגשת הדוחות ולא עבור תשלום חבות מס או ביטוח לאומי.


האם יש כפל מס לישראל ולארה"ב?

אמנת המס בין ישראל לארה"ב מונעת כפל מס, אך לא קיימת בין המדינות אמנה המונעת כפל תשלומים לביטוח הלאומי. הסכום שממנו חייבים להגיש דוח מס הוא $400, משום שרווח מעל סכום זה מחייב את הנישום בתשלום Self-Employment Tax בגובה 15.3% מרווחיו (12.4% דמי ביטוח לאומי ועוד 2.9% מס בריאות). כמו כן, חצי מסכום התשלום מוכר כהוצאה לצרכי מס.

חשוב להדגיש - Self-Employment Tax אינו מס הכנסה, אלא תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות.עד מתי צריך לשלם את דמי הביטוח הלאומי לארה"ב?

יש לשלם את ה-Self-Employment Tax לפני ה-15.04 של השנה העוקבת לשנת ההכנסה. במידה והחבות גבוהה מ-$1,000 מומלץ לשלם מקדמות רבעוניות.


מה יקרה אם לא אשלם בזמן?

אדם שלא משלם בזמן את התשלומים חשוף למספר קנסות ועונשים, בינם נמצאים כישלון-דיווח, כישלון-תשלום, כישלון-הערכה וריבית.


האם אני צובר זכויות עקב התשלומים?

כן. במאמר הבא תחת תגית "עצמאיים ובעלי עסקים" מוסברת צבירת הזכויות של קצבת גמלאות, קצבת נכות וקצבת שארים שניתן לצבור על סמך ההפרשות הנ"ל, קצבת הגמלאות האמריקאית לרוב גבוהה באופן משמעותי ממקבילתה הישראלית וזוהי זכות מעולה.


פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page