top of page
חיפוש

"מענק הקורונה" הראשון - Coronavirus Tax Relief and Economic Impact Payments

עקב המשבר הכלכלי והבריאותי של שנת 2020 הנשיא טרמאפ הכריז לציבור האמריקאי על שורה של הקלות והטבות בנושא המיסוי, כשהמרכזית ביותר היא "תשלומי ההשפעה הכלכלית" – "Economic Impact Payments - EIP" או כפי שנכנה אותה כאן לצורך הפשטות - "מענק הקורונה" הראשון.כמה כסף אוכל לקבל?

סכום המענק מגיע עד לסך של $1,200 לאדם בודד או $2,400 לזוג, ובנוסף, ישנה תוספת של $500 עבור כל ילד נתמך העומד בתנאים שיפורטו בהמשך.

דוגמה: זוג אמריקאים עם שלושה ילדים אמריקאים שעומדים בקריטריונים יהיו זכאים למענק של $3,900.

מהו הליך קבלת המענק?

מי שהגיש את דוחות 2018 ו/או 2019 היה אמור לקבל אוטומטית.

מה עושה מי שלא צריך להגיש דוח?

היה ניתן להגיש טופס בקשה עד לתאריך 21/11/2020.

לא הגשתי בזמן, האם המענק אבוד?

אדם זכאי אשר לא הגיש בזמן יוכל לבקש את המענק באמצעות "Recovery Rebate Credit" בהגשת דוח מס לשנת 2020.מהם תנאי הזכאות למענק?
  1. אזרח אמריקאי או תושב ארה"ב (בעל גרין קארד בתוקף).

  2. לא מוגדר כנתמך של אדם אחר – (מיהו נתמך יוסבר במאמר נפרד)

  3. בעל מספר SSN (אין זכאות לבעלי ITIN).

  4. סכום הכנסה מופחת מעל רמת AGI (רמת הכנסה כללית שנתית) המפורטת בהמשך.

מאיזו רמת הכנסה כללית (AGI) גובה המענק שלי יופחת?

סכום המענק מופחת ברמות ההכנסה המפורטות מטה לפי סטטוס מגיש הדוח:

  1. יחידים – מתחיל להיות מופחת מ-AGI של $75,000.

  2. ראשי תא משפחתי – מתחיל להיות מופחת מ-AGI של $112,500.

  3. זוג אמריקאים – מתחיל להיות מופחת מ-AGI של $150,000.

כיצד מחושבת ההפחתה?

סכום ההפחתה מהמענק לבעלי הכנסה מעל הרף המצוין מעלה הוא 5% מהחריגה מהסכום.

דוגמה: אם ה-AGI של אמריקאי יחיד לשנת 2019 הוא $76,000, המענק לו יהיה זכאי הוא 1150$. הסכום המופחת הוא $50 שהם 5% מחריגה בגובה $1,000.


פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page