top of page
חיפוש

החזר שכ"ל לאזרחים אמריקאיים – American Opportunity Tax Credit

עודכן: 7 בינו׳ 2021

ה- American Opportunity Tax Credit (או בקצרה AOTC), הוא בעצם החזר חלקי של שכר לימוד להשכלה גבוהה שאזרחים אמריקאיים זכאים לקבל לפי התנאים שיפורטו בהמשך.ממה ההחזר מורכב?

ההחזר עצמו תקף לארבעת שנות הלימוד הראשונות לתואר הראשון, ויכול להגיע עד לסכום של $2,500 לשנה כאשר החלק ממנו שהוא Refundable Credit. כלומר, החלק שניתן לקבלו כהחזר ממשי ולא רק לכיסוי חבות מס או ביטוח לאומי לארה"ב, הוא עד $1,000 בשנה..


כמה כסף אוכל לקבל?

בשורה התחתונה, כל סטודנט העומד בתנאים המפורטים מטה יכול לקבל עד $4,000 במהלך 4 שנים.

איך אני יודע אם אני זכאי לקבל את הקרדיט?
 1. על הסטודנט ללמוד לתואר או לתעודת הסמכה רלוונטית.

 2. הסטודנט יהיה רשום לפחות ל-50% מהיקף הלימודים של סמסטר אחד לפחות בשנת המס הרלוונטית.

 3. על הסטודנט להיות במהלך ארבע שנות הלימוד הראשונות שלו.

 4. אסור שלסטודנט תהיה הרשעה בהחזקת או הפצת סמים עד תום שנת המס הרלוונטית.

האם יש נתונים נוספים המשפיעים על הזכאות?
 • הסטודנט חייב להחזיק במספר זיהוי (SSN) לפני מועד הגשת הדוח כולל ארכות.

 • סכום ההחזר מופחת כאשר רמת ההכנסה השנתית הכללית של הסטודנט היא מעל $80,000.

 • הסטודנט צריך להיות אמריקאי.

 • הסטודנט אינו מוגדר כנתמך בדוח של אדם אחר.

 • הסטודנט אינו מגיש בסטטוס הגשה של נשוי המגיש בנפרד.


סטודנטים באלו מוסדות בישראל זכאים להחזר?

רשימת מוסדות בישראל המוכרים לקרדיט:

 1. הטכניון.

 2. אוניברסיטת חיפה.

 3. המרכז הבינתחומי בהרצליה.

 4. אוניברסיטת תל אביב.

 5. אוניברסיטת בר אילן.

 6. האוניברסיטה העברית.

 7. אוניברסיטת בן גוריון.


כיצד ניתן לקבל את ההחזר?

הדרכים הרלוונטיות לישראלים לקבל את ההחזר הוא המחאה בדואר הביתה או הפקדה לחשבון בנק אמריקאי (לא ניתן להפקיד לחשבון בנק ישראלי).


גם סטודנטים הלומדים לתואר שני זכאים להחזר?

סטודנטים לתואר שני יכולים בתנאים מסוימים להכיר בהוצאות שכר הלימוד שלהם כהוצאה המפחיתה את חבות המס, אך נכון לכתיבת שורות אלו, לא ניתן לקבל Refundable Credit עבור תואר שני בישראל.


bottom of page