לקוחות

 • ייעוץ והכנת דוחות מס
 • הכנת דיווחי FBAR
 • החזרי מס ומענקים
 • ליווי בתכנית לגילוי מרצון
 • ייעוץ והכנת דוחות מס
 • הנפקת מספרי ITIN ו-EIN
 • החזרי מס
 • הקמת LLC בכל 50 המדינות
 • רו"חים ויועצי מס ישראליים
 • חברות השקעה בנדל"ן אמריקאי
 • אוניברסיטאות ואגודות סטודנטים
 • חברות, ארגוני עובדים וקיבוצים
 • בקשת מענקים
 • דיווחי הכנסות ילדים
 • דיווחי חיסכון לכל ילד
 • דיווחי FBAR לילדים