שאלות נפוצות

האם אני חייב בהגשת דוח מס שנתי לארה"ב?

באופן כללי וברוב המקרים, אדם חייב בהגשת דוח מס שנתי לארה"ב במידה והוא אזרח אמריקאי, מחזיק גרין קארד או תושב ארה"ב לצורכי מס.

חובת הגשת דוח המס יכולה להשתנות בהתאם לסוגי ההכנסה וסטטוס המשפחתי של אותו אמריקאי או מחזיק גרין קארד.

נכון לשנת 2023, במידה וההכנסה הכוללת עלתה על סך של $12,950, אותו אמריקאי חייב בהגשת דוח מס לארה"ב, אך לאו דווקא יהיה חייב במס/ביטוח לאומי לארה"ב.

במידה ואותו אדם בעל עסק עצמאי (עוסק פטור/מורשה), הוא יהיה חייב בהגשת דוח מס לארה"ב במידה והרווח של העסק בשנה המסוימת עלה על $400. במצב כזה, לא רק שאותו אמריקאי יהיה חייב בהגשת דוח מס לארה"ב, ברוב המקרים יהיה חייב גם בתשלום ביטוח לאומי אמריקאי.

במידה ואותו אדם נשוי ללא אמריקאי/ת, הוא/היא יהיה חייב/ת בהגשת דוח מס שנתי לארה"ב במידה והכנסתו השנתית עלתה על $5 (דה פקטו, כל אמריקאי נשוי ללא אמריקאי/ת חייב בהגשת דוח מס לארה"ב).

האם חובת הגשת דוח מס לארה"ב תלויה בגיל או מקום מגורים?

לא.

אזרחים אמריקאים, מחזיקי קרין קארד ותושבי ארה"ב לצורכי מס חייבים בהגשת דוח מס שנתי לארה"ב ללא תלות בגילם או ובמקום מגוריהם.

מהו מועד ההגשה של דוח המס השנתי לארה"ב?

אם אזרח אמריקאי/מחזיק גרין קארד שהה בארה"ב ביום האחרון של השנה (31/12), הוא יהיה חייב בהגשת דוח המס עד ה-15/4 בשנה העוקבת (כלומר, את דוח המס בגין שנת 2023 יש להגיש עד ה-15/4/2024). במידה ואותו אדם שהה מחוץ לארה"ב ביום האחרון של השנה, מועד ההגשה נדחה בחודשיים ל-15/6 בשנה העוקבת.

ניתן להגיש בקשת ארכה להגשת דוח המס השנתי כך שיהיה ניתן להגישו עד ל-15/10 בשנה העוקבת ולהימנע מחשיפה לקנס על אי-הגשה בזמן (לא מונע קנס על אי-תשלום בזמן או צבירת ריבית).

כיצד מגישים את דוח המס השנתי לארה"ב?

את דוח המס השנתי ניתן להגיש באופן אלקטרוני באמצעות איש מקצוע בעל ההסמכה מתאימה (מוזמנים להשאיר את פרטי ההתקשרות שלכם כאן לשירות בנושא)/תוכנת מס להכנת והגשת דוח מס באופן עצמאי/באופן פיזי באמצעות הדואר.