שאלות נפוצות

מהי מטרת התכנית גילוי מרצון?

מטרת התכנית היא לספק לאמריקאים החיים מחוץ לארה"ב שלא הגישו את הדיווחים שלהם מתוך תום-לב את האפשרות ליישר קו עם רשויות המס מבלי לספוג קנסות ועונשים, ומבלי להגיש כמות לא נגמרת של דוחות, ולתת כניסה רכה למעגל הדיווח לאלו שרק עתה מבינים את חובותיהם.

מהם התנאים להגשה באמצעות התכנית גילוי מרצון?

התוכנית מיועדת ליחידים – Individuals (הכוונה לאנשים ולא חברות, זוג נשוי יכול להגיש יחד), אשר לא דיווחו על הכנסותיהם וחשבונותיהם, או אשר דיווחו בצורה שגויה.

על המגיש לא לגור בארה"ב לפחות שנה אחת מתוך שלוש השנים האחרונות.

על המגיש להיות מחוץ לארה"ב לפחות 330 יום באחת משלוש השנים הקלנדריות האחרונות שחלפו.

חתימה על הצהרה כי אי-הדיווח לרשויות המס בארה"ב התרחשה בתום-לב.

מה התכנית גילוי מרצון כוללת?

התוכנית מורכבת משלושה חלקים:

  1. דיווח רטרו-אקטיבי של דוחות מס (טופס 1040/1040X) לשלוש השנים האחרונות שמועד הגשתם עבר, יחד עם כל המסמכים הנלווים.

  2. דיווח רטרו-אקטיבי של דיווחי חשבונות פיננסיים זרים (דוח FBAR) לשש השנים האחרונות שמועד הגשתם עבר.

  3. תצהיר תושבות זרה (טופס 14653) בו מצהירים גם על עמידה בשאר תנאי התוכנית.