top of page
An American House

 DIGITAX

אזרחים אמריקאים ומחזיקי גרין קארד

המומחים שלך למיסוי אמריקאי

אמריקאים בישראל

במדינת ישראל ישנם בין 200,00 לבין 300,000 אזרחים אמריקאים ומחזיקי גרין קארד. לרובם יש חובות דיווח על הכנסותיהם לארה"ב, וגם זכאות להחזרים, קרדיטים ומענקים רבים. דיגיטקס שמה למטרה את הקלת התהליך דיווח המס לארה"ב, מיקסום מימוש הזכויות והנגשת המידע לכלל האמריקאים החיים בישראל, תוך מתן פתרונות מותאמים אישית לכל אדם כפי שיזדקק להם בתחום המיסוי האמריקאי. 

American Flags
American classification

זכויות וחובות לאמריקאיים

חובות של אמריקאיים בישראל

לאזרחים אמריקאים ומחזיקי גרין קארד ישנן שתי חובות הגשה עיקריות ללא קשר למקום מגוריהם:

חובת דיווח על כלל ההכנסות העולמיות באמצעות דוח מס פדרלי (Tax Return - Form 1040).

חובת דיווח על חשבונות פיננסיים זרים כמו למשל חשבונות בנק ישראליים (דוח FBAR).

צרו קשר

תודה על פנייתך!

bottom of page